سوره / آیه: بلد 

استاد: عبدالفتاح طاروطی

مقام: مرکب خوانی (بیات * رست)

دریافت
حجم: 4.93 مگابایت