سوره / آیه: واقعه، 22_26

استاد: حمدی زامل

مقام: بیات

دریافت
حجم: 1.65 مگابایت