سوره / آیه: نجم، 32

استاد: سعید زناتی

مقام: رست

دریافت
حجم: 1.67 مگابایت