سوره / آیه: اسرا، 23

استاد: سعید زناتی

مقام: بیات

دریافت
حجم: 1.34 مگابایت