سوره / آیه: بقره، 261_262

استاد: سعید زناتی

مقام: مرکب‌خوانی (نهاوند * رست)

دریافت
حجم: 2.33 مگابایت