سوره / آیه: علق ، 1-5

استاد: حامد شاکرنژاد

مقام: رست

دریافت
حجم: 2.69 مگابایت