سوره / آیه: جمعه ، 1-2

استاد: طاروطی

مقام: حجاز * بیات

دریافت
حجم: 3.33 مگابایت