سوره / آیه: عادیات ، 1-5

استاد: شحات

مقام: رست

دریافت
حجم: 393 کیلوبایت