سورۀ/ آیه: شعرا ، 75-83

استاد: طاروطی
مقام: صبا

دریافت
حجم: 4.12 مگابایت