عبدالراضی.png
عبدالراضی
تاریخ و محل تولد – ایشان در تاریخ ۲۲-۱۲-۱۹۲۲ در روستاى (أولاد علیو) – استان (سوهاج) – جنوب مصر متولد شد (هم استانى استاد رفعت و استاد منشاوى) در سن ۶ سالگى نابینا شد در سن ۱۲ سالگى قرآن را حفظ کرد در سن ۱۵ سالگى همه اختلافهاى در قراءت (۱۰ قرائت متواتر) را آموخت در همان نوجوانى در جلسات مختلف تلاوت میکردقاریان مختلفى در جلسات او حاضر میشدند و تلاوت میکردند استاد مصطفى – استاد منشاوى – استاد محمود البنا – استاد عبد الباسطدلیل ناشناخته بودنش این است که در رادیو مصر تلاوت نکرد در محله هاى فقیر نشین بود و در آن زمان امکانات فراهم نبود فقط در ۵ استان جنوب مصر رفت و آمد داشت استاد عبد الباسط از ایشان بسیار تعریف کرده استاد مصطفى گفته که عبده عبد الراضى و محمد رفعت بهترین قاریان هستند مثلشان وجود ندارد و نخواهد داشت استاد محمود منشاوى گفته که عبده عبد الراضى مانند شعله اى بود که روشن و خاموش شد و کسى به آن توجهى نکرد ایشان سبکهاى استاد رفعت و محمد سلامه را با هم ترکیب کرده و سبک منحصر به فردى به وجود آورده ایشان به نظر کسانى که در جلسات تلاوت او حاضر بودند توجه بسیار داشت بدین معنى که اگر آن ها هر سوره و هر ىیه اى را درخواست کنند ایشان میخوانند ایشان در اختلاف قرائت ها حریفى تدلشته و ندارد ابشان با وجود این که نابینا بود – خودش تلاوتهاى خود را ضبط میکرد – وقتى که به خانه بر میگشت دو باره به تلاوت خود گوش مى داد تا اگر آیه اى یا کلماتى حذف شده آنها را تکمیل کند ایشان بسیار شبیه استاد منشاوی بوده و خیلی از دوستان بجای استاد منشاوی اشتباه فرض میکنند که باید در این امر کمی دقت کرد تاریخ وفات – ۲۳-۵-۱۹۷۸ – در سن ۵۶ سالگى