محمدرفعت.png
محمد رفعت
شیخ محمد رفعت (متولد ۹ مه ۱۸۸۲ - وفات ۹ مه ۱۹۵۰) که در قاهره به دنیا آمد، بزرگترین قاری مصر در قرن بیستم بود. او در ده سالگی حافظ قرآن شد پس از آن قواعد قرائت را زیر نظر محمد البغدادی فرا گرفت. او از سن پانزده سالگی قاری سوره کهف در مسجد مصطفی فاضل پاشا قاهره بود. همچنین در سال ۱۹۳۴ به عنوان اولین قاری در رادیو به تلاوت قرآن پرداخت. وی این وظیفه را تا سال ۱۹۴۲ بر عهده داشت، تا اینکه به علت بیماری حنجره دیگر قادر به ادامه آن نشد. سرانجام شیخ محمد رفعت به سال ۱۹۵۰ بر اثر بیماری حنجره در روز تولدش درگذشت.