محمودرمضان.png
محمود رمضان
سبک و شیوه ی استاد محمود رمضان در تلاوت از سبکی استثنائی است که از چند نظر می تواند مورد بررسی قرار می گیرد از نظر ویژگی های صوت، صوت ایشان را می توان از اصوات زیبا و نیمه قدرتی به حساب آورد یعنی صدای ایشان دارای طنینی جذاب و جالب اما کم قدرت و کم حجم است و همچنین احتمالا می توان کم نفس بودن ایشان را یکی از علل کم شهرتی ایشان دانست. مثلا شما قرائی که تلاوتشان عیار فنی بالایی ندارد ولی از نفس خوبی برخوردارند را سراغ دارید که مشهور شده اند. بر عکس این قضیه نیز درست است. همچنین از نظر لحنی آن گونه که بر همه واضح و مشخص است تنوع الحان کاربردی ایشان یکی از ویژگی های برجستگی شیوه ی خاص ایشان است مثلا استاد در اجرای نغماتی مثل صبا، کرد، اثرکرد و نهاوند تبحر خاصی داشت. تطبیق الحان با معانی و خشوع در تلاوت از اساس های دیگر تلاوت های این استاد بزرگواربوده است .