محمودشحات.png
محمود شحات
استاد محمود شحات انور در سن دوازده سالگی به لطف پروردگار و کمک پدرش استاد شحات حافظ قرآن شد و بعد در محفلی که به در خواست پدرش در آنجا حضور پیدا کرد در رشته حفظ و قرائت مقام نخست را کسب نمود.ایشان در هجده سالگی وارد محافل شد و در نوزده سالگی رسما به عنوان قاری مجلسی خوان در محافل شرکت نمود.صدای ایشان صدایی منحصر به فرد ، با انعطاف و با طنین می باشد.