سوره / آیه: احقاف ، 17

استاد: شحات

مقام: رست (در چند فراز از مقام نهاوند استفاده شده است)

دریافت
حجم: 3.16 مگابایت