سوره / آیه: مدثر 53-56 ، قیامه ، 1-10

استاد: طاروطی

مقام: بیات * رست