تلاوت

مقطع تلاوت زیبای استاد لیثی

سوره : انفطار

آیه : 17-19

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور