مقطع تلاوت زیبای سید جواد حسینی سوره رحمن
تلاوت یک نفس حمد – بقره سید جواد حسینی