آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات

خانهتلاوتمقامصبابیاتحجازرستنهاوندسه گاهچهارگاهمرکب خوانیتماس با ما خانهتلاوتمقامصبابیاتحجازرستنهاوندسه گاهچهارگاهمرکب خوانیتماس با ما تلاوت{{brizy_dc_post_title}}سوره : انعامآیه: 162-163استاد : شحات محمد انورمقام : مرکب خوانی( بیات- حجاز- سه گاه){{editor_sidebar id="sidebar"}}{{editor_post_navigation showTitle="on" showPost="on" post_type="post" post_taxonomy="category"…

ادامه خواندن آیات ابتدایی سوره اسراء با صدای استاد شحات