آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

تلاوتآیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیلسوره: حمدآیه: 1-5استاد: مصطفی اسماعیلمقام: بیات قبلی بعدیآیه 15 سوره حج استاد مصطفی اسماعیلتلاوت زیبای سوره حمد استاد مصطفی اسماعیلآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی…

ادامه خواندنآیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره حمد استاد محمود شحات

تلاوتتلاوت سوره حمد استاد محمود شحاتسوره: حمدآیه: تمام سورهاستاد: محمود شحاتمقام: رستقبلی بعدیآیه 23-24 سوره حشر استاد محمود شحاتآیه 9-11 سوره جمعه استاد محمود شحاتآیه 24-25 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلادامهتلاوت…

ادامه خواندنتلاوت سوره حمد استاد محمود شحات