آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل

تلاوتآیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زاملسوره : انسانآیه : 8-9استاد : حمدی زاملمقام : رستقبلی بعدیآیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیلآیه 220 سوره بقره استاد حمدی زاملآیه 24-25 سوره…

ادامه خواندنآیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل

بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل

تلاوتبخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زاملسوره : نملآیه : 88استاد : حمدی زاملمقام : مرکب‌خوانی( رست* سه گاه * چهارگاه)قبلی بعدیتلاوت سوره فتح استاد طنطاویفرازی گوش نواز از…

ادامه خواندنبخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل

مقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره طه

تلاوتمقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره طهسوره : طهآیه : 40استاد : حمدی زاملمقام : رستقبلی بعدیمقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسانمقطعی زیبا از استاد سعید زناتی…

ادامه خواندنمقطعی زیبا از استاد حمدی زامل سوره طه

مقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسان

تلاوتمقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسانسوره : انسانآیه : 13_16استاد : حمدی زاملمقام : چهارگاهقبلی بعدیمقطعی از سوره ص از استاد حمدی زاملمقطعی زیبا از استاد حمدی زامل…

ادامه خواندنمقطعی گوش نواز از استاد حمدی زامل سوره انسان