نغمات قرآنی

آموزش مقامات قرآنی

نغمات قرآنی

آموزش مقامات قرآنی

بایگانی

سوره / آیه: اسرا، 23

استاد: سعید زناتی

مقام: بیات

دریافت
حجم: 1.34 مگابایت

 

سوره / آیه: مریم، 25_26

استاد: حمدی زامل

مقام: مرکب خوانی(ترکیب صبا چهارگاه)

دریافت
حجم: 572 کیلوبایت

 

سوره / آیه: نصر، 1 _ 3

استاد: حمدی زامل

مقام: مرکب خوانی( رست * بیات)

دریافت
حجم: 202 کیلوبایت

 

سوره / آیه: واقعه، 22_26

استاد: حمدی زامل

مقام: بیات

دریافت
حجم: 1.65 مگابایت

 

سوره / آیه: نجم، 32

استاد: سعید زناتی

مقام: رست

دریافت
حجم: 1.67 مگابایت