مقطعی از سوره فصلت با صدای طنطاوی
مقطعی زیبا از سوره توبه با صدای طنطاوی
بخشی از سوره مؤمنون با صدای طنطاوی
تلاوت اولین آیۀ سورۀ ملک
بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی
تلاوت آیه 18 سوره حج توسط استاد طنطاوی
فرازی کوتاه از استاد طنطاوی
مقطعی از سورۀ ملک از طنطاوی
تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی
مقطعی از سوره مومنون با صدای طنطاوی
مرکب خوانی طنطاوی
مقطعی از سوره مومنون از استاد عبدالوهاب طنطاوی