تلاوت

آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی

سوره : حدید

آیه: 1-3

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 48 times, 1 visits today)