تلاوت

آیه 8-10 سوره غاشیه استاد عبدالباسط

سوره : غاشیه

آیه: 8-10

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 69 times, 1 visits today)