تلاوت

آیه 8-10 سوره غاشیه استاد عبدالباسط

سوره : غاشیه

آیه: 8-10

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 149 times, 1 visits today)