تلاوت

آیه 37-38 سوره ابراهیم استاد علی البنا

سوره: ابراهیم

آیه: 37-38

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 58 times, 1 visits today)