تلاوت

آیه 37-38 سوره ابراهیم استاد علی البنا

سوره: ابراهیم

آیه: 37-38

استاد: محمود علی البناء

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)