تلاوت

آیه 33 سوره احزاب استاد محمد لیثی

سوره : احزاب

آیه : 33

استاد : محمد لیثی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 14 times, 1 visits today)