تلاوت

آیه 17-22 سوره غاشیه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : غاشیه

آیه : 17-22

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه گاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 157 times, 2 visits today)