تلاوت

آیه 17-22 سوره غاشیه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : غاشیه

آیه : 17-22

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 94 times, 1 visits today)