تلاوت

آیه 45 سوره ق و آیات ابتدایی سوره شمس

سوره : ق – شمس

آیه: (45) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 34 times, 1 visits today)