تلاوت

آیه 45 سوره ق و آیات ابتدایی سوره شمس

سوره : ق – شمس

آیه: (45) – (1-2)

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 22 times, 1 visits today)