تلاوت

آیه 88 سوره قصص استاد شحات انور

سوره : قصص

آیه: 88

استاد : شحات محمد انور

مقام : چهارگاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 56 times, 1 visits today)