تلاوت

آیه 88 سوره قصص استاد شحات انور

سوره : قصص

آیه: 88

استاد : شحات محمد انور

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 35 times, 1 visits today)