تلاوت

مقام رست از استاد سعید زناتی

سوره : اسراء

آیه:9-13

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 102 times, 1 visits today)