تلاوت

مقام رست از استاد سعید زناتی

سوره : اسراء

آیه:9-13

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 168 times, 1 visits today)