تلاوت

بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

سوره : ق

آیه : 6-11

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( بیات* رست* بیات)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور