تلاوت

بخشی بسار زیبا از سوره ق با صدای طنطاوی

سوره : ق

آیه : 6-11

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( بیات* رست* بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 39 times, 1 visits today)