تلاوت

آیه 10-14 سوره صف استاد منشاوی

سوره : صف

آیه: 10-14

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 112 times, 1 visits today)