تلاوت

آیه 7-8 سوره شعرا استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 7-8

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 71 times, 1 visits today)