تلاوت

آیه 54-55 سوره نحل استاد منشاوی

سوره : نحل

آیه: 54-55

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 30 times, 1 visits today)