تلاوت

آیه 26-27 سوره طور استاد شعیشع

سوره : طور

آیه: 26-27

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : نهاوند

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 41 times, 1 visits today)