تلاوت

آیه 43-44 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 43-44

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 8 times, 1 visits today)