تلاوت

تلاوت سوره قدر استاد عبدالباسط

سوره : قدر

آیه: تمام سوره

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 2,568 times, 11 visits today)