تلاوت

آیه 24-26 سوره مریم استاد عبدالباسط عبدالصمد

سوره : مریم

آیه: 24-26

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 518 times, 1 visits today)