تلاوت

آیه 22-24 سوره واقعه استاد علی البنا

سوره: واقعه

آیه: 22-24

استاد: محمود علی البناء

مقام: نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 200 times, 2 visits today)