تلاوت

تلاوت سوره شمس محمد بسیونی

سوره : شمس

آیه : 1-15

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 196 times, 1 visits today)