تلاوت

تلاوت سوره شمس محمد بسیونی

سوره : شمس

آیه : 1-15

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه)

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)