تلاوت

آیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونی

سوره : منافقون * تغابن

آیه : 11 * 1-4

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * حجاز * نهاوند)

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)