تلاوت

آیه 11 سوره منافقون ، تغابن 1-4 محمد بسیونی

سوره : منافقون * تغابن

آیه : 11 * 1-4

استاد : محمد بسیونی

مقام : مرکب خوانی (رست * سه گاه * حجاز * نهاوند)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 134 times, 1 visits today)