تلاوت

آیه 186-187 سوره آل عمران استاد محمد عمران

سوره : آل عمران

آیه: 186-187

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی( بیات * حجاز * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 52 times, 1 visits today)