تلاوت

آیه 35 سوره احزاب استاد محمد عمران

سوره : احزاب

آیه: 35

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 88 times, 1 visits today)