تلاوت

آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران

سوره : نحل

آیه: 10-12

استاد : محمد عمران

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)