تلاوت

آیه 286 سوره بقره استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 32

استاد : شعبان صیاد

مقام : صبا

آیه 7-14 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 71 سوره اسرا استاد شعبان صیاد
آیه 70-72 سوره طه استاد شعبان صیاد
(Visited 46 times, 1 visits today)