تلاوت

آیه 48-49 سوره هود استاد محمود شحات

سوره: هود

آیه: 48-49

استاد: محمود شحات

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)