تلاوت

آیه 110 سوره کهف استاد محمود شحات

سوره:‌ کهف

آیه: 110

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 25 times, 1 visits today)