تلاوت

آیه 110 سوره کهف استاد محمود شحات

سوره:‌ کهف

آیه: 110

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)