تلاوت

آیه 19 سوه نمل استاد محمود شحات

سوره: نمل

آیه: 19

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 39 times, 1 visits today)