تلاوت

آیه 19 سوه نمل استاد محمود شحات

سوره: نمل

آیه: 19

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 58 times, 1 visits today)