تلاوت

آیه 47-48 سوره هود استاد سعید مسلم

سوره : هود

آیه: 47-48

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب رست و چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 484 times, 2 visits today)