تلاوت

تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حاقه

آیه: 1-7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)